Two Volleyball School tournaments by SPU

sportmt December 18, 2015 0

Two Volleyball tournaments were organised for Form 5 boys and girls on Wednesday 9th December and Friday 11th December respectively.

In the first tournament around 60 boys from the Verdala International School, St Theresa College St. Venera Secondary, San Gorg Preca College Hamrun Secondary, Stella Maris College Gzira and St Thomas More College Hamrun Secondary, participated in a round robin format for a total of ten games on a best out of three sets.

Following this tournament it was the girls’ turn two days later. 40 girls from St Monica School Birkirkara, St Catherine School Pembroke and St Joseph School Blata l-Bajda took part in six games on the same format as in the previous day.

The two tournaments were won by the Verdala International School and St Monica respectively after managing to have the better in interesting and intense games in which the players produced a good level of play.

These two tournaments will be followed by two festivals for Form 3 & 4 boys and girls in March 2016 and another festival for Form 1 students in April.

Kompetizzjoni tal-Cross Country ghall-Iskejjel

sportmt December 5, 2015 0

Bhal kull sena l-Ghaqda Nazzjonali tal-Atletika, il-Malta Amateur Athletics Association, flimkien mal-Sport Promotion Unit organizzat din il-kompetizzjoni mmirata ghat-tfal ta bejn l-10 snin u 14 il-sena li jattendu skejjel tal-istat, dawk privati u dawk tal-knisja. L-Erbgha 2 ta’ Dicembru sebhet gurnata kwazi sajfija u ftit anqas minn 400 tifel u tifla minn 22 skola attendew ghal sensiela ta’ girjiet, tlieta ghas-subien u daqstant iehor ghal-bniet.

20151202_113246

Il-kategoriji kienu ghal-Primarji, ghall-ewwel sentejn Sekondarja u dawk tas-Sekondarja kbar. F’entuzjazmu u inkoraggiment kbir l-iskejjel li spikkaw l-aktar ghall-unuri kienu l-Kullegg De La Salle tal-Cottonera fil-qasam tas-Subien, fejn it-timijiet ta’ tmienja l-wiehed spiccaw l-ewwel f’kull kategorija. Intant l-Iskola Nazzjonali tal-Isport, li kif mistenni minn kulhadd minhabba n-natura tal-kurrikulu ta’ din l-istituzzjoni, kienet fuq quddiem fil-qasam femminil, fejn l-istudenti taghha – li jattendu sekondarja biss – spiccaw rebhu z-zewg kategoriji f’dan is-settur. Is-subien taghhom kellhom jikkontentaw bit-tieni post fiz-zewg kompetizzjonijiet ghalihom f’dik li hija timijet. Ibbazata fuq sistema tal-anqas penalty points migbura, t-tim tal-bniet tal-Iskola Nazzjonali irnexxhielhom jiksbu l-ahjar ammont tal-gurnata, meta l-ewwel 4 taghhom fil-qasam tal-kbar spiccaw fl-ewwel tlett postijiet, bir-raba’ wahda ttemm fis-6 post. Skont i-regoli tal-kompetizzjoni, ghalkemm tim jista jdahhal 8 atleti, huma biss l-ewwel 4 li jinghataw il-punti. Fil-kategorija tal Primarji, wara De La Salle spiccaw il-Kullegg ta’ St Edward quddiem San Anton. Ghall-bniet kienet l-iskola ta’ San Anton li ttriumfat fuq St Martin u dik ta’ St Monica Birkirkara.

IMG_20151202_102610

Ghas-Sekondarji ghaz-zghar, wara De La Salle u l-Iskola Nazzjonali spiccaw St Edward filwaqt li fil-qasam femminil, fit-tieni post dahlet l-iskola tas-Sacred Heart segwita minn St Monica Birkirkara. Fil-kbar, it-tielet posizzjoni subien rebhuha il-Kullegg Savio u fit-tieni post bniet rajna tirbah l-iskola San Anton u warajha, it-tielet, kien hemm l-iskola tas-Sacred Heart.

Fil-qasam individwali, fejn l-Assoccjazzjoni ippremjat b’tazzi l-ewwel tlett postijiet ghal-kull kategorija, spiccaw, ghal-Primarji, Michael Tabone (St Edwards) l-ewwel, Isaac Bonnici u Matthew Galea Soler (De La Salle) it-2 u it-3. Mill-bniet, fl-ewwel u t-tielet post spiccaw Maya Galea u Sabrina Pace, it-tnejn minn St Martin, filwaqt li f’nofshom kien hem Sophie Thake ta’ San Anton. Fil-kategorija tan-nofs kellna lill-Daniel Caruana u Jacob Darmanin ta’ De La Salle u f’nofshom Thomas Woods tal-Iskola Nazzjonali. F’dik tal-bniet rebhet Sarah Chouhal segwita minn Ylenia Bonett mill-istess Skola Nazzjonali. It-tielet spiccat Emma Ciantar Piccinino tal-iskola St Monica tal-Gzira. Ghal-kbar, l-istess kif rifless fil-kompetizzjoni tat-timijiet, kien hemm clean sweep mis-subien tal-Kullegg De La Salle. Jordan Kelly, Karl Attard u Leon Zammit ghamlu il-podium taghhom kif ghamlu il-bniet tal-Iskola Nazzjonali tal-Isport Marija Farrugia, Celeste Grech u Nicole Sciberras, f’din l-ordni, mill-bniet.

L-Assoccjazzjoni Maltija tal-Atletika torbot is-success ta’ dan l-avveniment max-xoghol sfiq u habrieki li jwettqu numru sabih ta’ skejjel u kulleggi li ghandhom ghal qalbhom l-isport u s-sahha fizika tal-istudenti taghhom, izda tikkonoxxi u ssellem fost kollox il-hegga tal-awtoritajiet edukkativi tal-istat, specjalment id-Dipartiment tal-Edukazzjoni Fizika fi hdan il-Ministeru ghall-Edukazzjoni u xejn anqas lid-dirigenti tal-Assocjazzjoni Sportiva tal-Iskejjel Privati u tal-Knisja, li minghajr l-ghajnunha taghhom ma kienx ikun possibbli tittella din l-attivita atletika tant mahbuba mill-istudenti.

Find out about more events by the SPU

 

Learning History through Sport

sportmt November 25, 2015 0

History through Sport is an activity launched this year by the Sport Promotion Unit where it combines the academic subject of History and physical activity for Form 2 students in the historical background of Mdina.

12278243_10153754585722387_1644592565_n

 

 

Trekking from SPU

sportmt November 24, 2015 0

The Sport Promotion Unit trekking programme aims are:

4

To promote trekking activities as a means of education on the Maltese and cultural endowment and promote environmental responsibility.

To promote confidence and enjoyment among Maltese students.

To promote a healthy life style and to increase physical activity among young citizens.

To develop awareness of safe practices as regards to outdoor activities.

To develop personal and social skills in the students’ development.

To develop a sense of leadership and build long-lasting relationships.

To establish and to preserve the right to access to the open countryside and coastal zones.6

During such activities students have lots of fun learning new things and exploring new horizons.

The Outdoor programme offered to year 6 students consists of trekking, tent pitching, orienteering and learning some knots. For most of the students it will be their first experience in such activities.

8

More events by the Sport Promotion Unit

sportmt November 24, 2015 0

The first phase of the inter schools basketball tournament for senior schools boys & girls was organized today at Ta’ Qali.

image

15 schools from different colleges applied for today’s qualifier event which the first two teams will represent state schools in the Basketball Finals to be held in May.

imageAll schools were well prepared by their teachers and a high level of fair play was shown by students. This tournament was organized by the Sport Promotion Unit of Sportmalta.